1 grudnia 2011 roku Fundacja Kreatywnego Rozwoju ruszyła z „Femmisją” czyli  projektem hołdującym jednej z najdelikatniejszych i najpiękniejszych wartości – kobiecości. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Programu „Młodzież w działaniu”, Akcji 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe.

Głównym celem tej inicjatywy jest rozwój osobisty młodych kobiet, które w ferworze codziennych zajęć zapomniały o potrzebie pielęgnacji i pracy nad własnym szczęściem i zadowoleniem. Praca nad sobą jest szczególnie istotnym aspektem życia każdej kobiety. Codzienne obowiązki, praca zawodowa, macierzyństwo – choć niosą za sobą ogrom radości – są także ciężką próbą dla kobiecości. Naszym celem jest zwrócenie uwagi kobiet na potrzebę skupienia się na sobie, odbudowie poczucia własnej wartości i wewnętrznej siły. O szczególnej potrzebie zdrowia fizycznego i psychicznego młodym kobietom przypomnimy poprzez organizację zajęć stymulujących rozwój osobisty. Dzięki nim uczestniczki na nowo odkryją w sobie atrakcyjność, przedsiębiorczość i potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Grupa inicjatywna młodych kobiet weźmie udział w zajęciach z między innymi: fotografii, pielęgnacji twarzy, dłoni i ciała, masażu, dekoracji stołów czy seksualności, by zdobytą wiedzę i umiejętności przekazać szerszemu gronu odbiorców. Zorganizujemy spotkania otwarte dla kobiet w każdym wieku. Każda kobieta, która odczuwa potrzebę zrobienia czegoś dla siebie i otwarcia się na nowe doświadczenia powinna skorzystać z naszej propozycji! Kobietom zamieszkującym Olsztyn oferujemy wykład z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci oraz szkolenia sztuki makijażu, pielęgnacji dłoni i stóp, gimnastyki po porodzie, masażu relaksacyjnego i rozwoju dziecka. Dla uczestniczek zajęć otwartych został przewidziany konkurs na projekt loga umieszczonego na ekologicznych torbach, które będą promowały projekt i jego działania. Przygotowane torby rozdamy uczestniczkom podczas spotkania podsumowującego projekt.

 

Pomyślna realizacja projektu da młodym kobietom szansę na podejmowanie większych wyzwań i działań na rzecz społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że uda nam się rozbudzić w  kobietach chęć kontaktu i integracji ze środowiskiem lokalnych, chęć samoorganizacji i spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny. Wzmocnimy ich poczucie wartości i szacunek do samych siebie, co sprzyjać będzie wzrostowi odwagi i aktywności. Liczymy także, że pokazane podczas projektu sztuki organizacji i metody pracy dostarczą kobietom wiedzę na temat korzystnych funkcji edukacji pozaformalnej i zainspirują do poszukiwania
i rozwoju swoich pasji.

 

Autor: Kamila Czaus