Cele konkursu
Organizator konkursu
Współorganizator konkursu
Partner główny konkursu
Warunki udziału w konkursie
Kategorie konkursowe
popularyzacja wiedzy o zastosowaniu gazu ziemnego na przestrzeni wieków,
poznanie historii Miejskiej Gazowni ściśle związanej z miastem Olsztyn,
zwrócenie uwagi dzieci na rozwój technologiczny w branży gazowniczej,
pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
wyłonienie najciekawszych gier związanych z gazem ziemnym, pobudzanie uczniów do kreatywnego myślenia,
propagowanie działalności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne i racjonalne korzystanie z gazu ziemnego i urządzeń gazowych,
budowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA jako firmy dbającej o środowisko i rozwój edukacyjny dzieci i
młodzieży.
Fundacja Kreatywnego Rozwoju
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej OCEE – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Pomorski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Olsztyńska
1. Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych klas I-III i klas IV-VI oraz gimnazjów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego na terenie działania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Gazowni Olsztyńskiej.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac do 9 listopada 2012 r. na adres PGNiG, ul. Lubelska 42, 10-409 Olsztyn z dopiskiem „Zagraj
z Gazikiem Ziemnym”
3. Uczniowie powinni przesłać własnoręcznie wykonane prace wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko ucznia, adres i telefon kontaktowy oraz
oświadczenie dotyczące zgody na publikację.
4. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną najciekawsze, które Organizator nagrodzi i wyróżni w każdej z kategorii.
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali finałowej w Olsztynie w grudniu 2012 r.
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:
Przedszkolaki (z opiekunami),
Uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI,
Uczniowie Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjanych