DEMOLUDY w krzywym zwierciadle

V edycja Festiwalu odbyła się w dniach 17-22 października 2011 r.


Zachód to nie pępek świata. Centrum leży gdzie indziej i bliżej niż myślisz. Poznaj teatry z południa i wschodu Europy.
Rumunia-Węgry-Czechy-Polska: przejrzyj się w krzywym zwierciadle teatru. To nie jest twój dobry znajomy – kac, to twoja prawdziwa twarz. Jesienią będziemy śmiać się – od Bukaresztu po Olsztyn, aż pójdzie nam w pięty. A śmiechem tym nie pogardziłby Monty Python. Ironia będzie wyrabiać biceps groteski. Nasz festiwal jest dla twardzieli, którzy mają odwagę stanąć twarzą w twarz z parodią samego siebie.
Ideą Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY, który zastąpił istniejący od 2003 roku Międzynarodowy Letni Festiwal Teatralny „Na Pomostach”, jest stworzenie przestrzeni dla wielokulturowego dialogu krajów Europy Wschodniej. Minione dziedzictwo stanowi symboliczny punkt wyjścia do określania na nowo swojej tożsamości. Po zmianach ustrojowych teatry krajów byłego bloku socjalistycznego zaczęły żyć osobno, bez bliższego kontaktu, w zamkniętych akwariach. Zapatrzeni w Zachód, straciliśmy siebie z oczu, nie podejrzewając, że możemy sobie wiele zaoferować. DEMOLUDY pozwalają odkryć i rozpoznać kulturę sąsiadujących narodów, określić podobieństwa i odmienności, a przede wszystkim wysłać sygnał duchowej transakcji wiązanej: na zgliszczach dawnego porządku i wobec unifikacyjnego wpływu zachodniej cywilizacji rozpoznajemy się jako wspólnoty ludzi, a nie hermetyczne zbiory społeczeństw. Ponad politycznymi grami państw i rządów, uczymy się języka człowieczeństwa, który – za sprawą sztuki – wyrasta ponad stereotypy i historyczne uprzedzenia.
Nazwę Festiwalu traktujemy z dystansem i humorem. To autoironiczny, wolny od resentymentów gest otwartości, wyzbyty obciążeń, skierowany zarówno do starszego, jak i młodego pokolenia. Z niegdysiejszej skazy, czynimy dzisiaj zaletę. Słowo „Demoludy” wypowiadane na początku XXI wieku, w globalnej wiosce, wśród gąszczu infostrad i cybernetycznych rewolucji, jest świadomą artykulacją sprzeciwu wobec tendencji kultury masowej, która wyzbywa człowieka pamięci i refleksji.

W dniach 17-22 października 2011 roku odbył się V Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY, który koordynowała Fundacja Kreatywnego Rozwoju.
Do działań Fundacji należało:

  1. Przygotowanie umów z Teatrami,
  2. Ustalenie z Teatrami oraz kierownikiem technicznym Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie raiderów technicznych,
  3. Ustalenie repertuaru i zatwierdzenie harmonogramu
  4. Podpisanie umów z twórcami uczestniczącymi w spotkaniach i zespołami koncertowymi,
  5. Przygotowanie bazy noclegowej dla gości i wolontariuszy,
  6. Przygotowanie bazy transportowej dla gości, wykonawców i widzów,
  7. Ustalenie bazy tłumaczeń i napisów wyświetlanych podczas spektakli
  8. Przygotowanie harmonogramów pracy akustyków, elektryków, pracowników technicznych, garderobian, sprzątaczek, wolontariuszy itp.

V Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY koordynowała
Monika Kozłowska i Angelika Stawisińska