Fundacja Kreatywnego Rozwoju we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie w latach 2009-2011 realizowała bezpłatne zajęcia taneczne z tańca współczesnego. Zajęcia prowadzone były przez Angelikę Stawisińską.
Angelika Stawisińska – tancerka i  instruktorka tańca współczesnego; absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki i dwuletniego kursu kwalifikacyjnego z tańca współczesnego w Krakowie  oraz studentka studiów podyplomowych z teorii tańca na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
Zajęcia taneczne odbywały się w poniedziałki, środy i soboty po 2-3h na Sali baletowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Spichlerzu przy ul. Rodziewiczówny w Olsztynie.