Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY DEMOLUDY
17-20 października

Wolność zamiast kwiatów7

Tegoroczna edycja DEMOLUDÓW – tak w sensie dosłownym, jak i metaforycznym, intencjonalnym i faktycznym – upłynie pod znakiem kobiet. One to coraz odważniej i śmielej wychodzą z „demoludowego” i kulturowego cienia, ukazując odmienne, często zaskakujące widzenie świata. Ciekawi jesteśmy na przykład, czy zaproszone teatry ze wschodu i południa Europy mają analogiczny archetyp, u nas zwany Matką Polką. Czy jest Matka Bułgarka, Matka Rumunka, Litwinka, i czy im również – wzorem naszych żeńskich panoptykonów – stawia się pomniki, czy one także są zaklinane w symbole? To się okaże w październiku. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu kultura, historia i społeczeństwo danego kraju „stygmatyzują” kobiecość, do jakiego stopnia ją określają? A może „kobiecość” jest dzisiaj wyłącznie słowem-wytrychem unifikującej się kultury i nie wykracza poza banalnie pojmowane płeć i tradycję? Może jest archaizmem, którym straszy się nie tyle dzieci, co mężczyzn śniących wciąż swój sen o pierwszoplanowej roli? Żeby była jasność: nie chcemy nikogo nękać widmem feministek z nożami w zębach ani dawną utopią zawartą w zawołaniu: „kobiety na traktory!”. Naszym pragnieniem jest, aby współczesny teatr, teatr ze środkowo-wschodniej Europy opowiedział nam nie tylko o tym, ile jest dzisiaj „kobiety w kobiecie”, ale ile jej jest w społeczeństwie, kulturze oraz zwyczajnym, codziennym życiu, gdy cichną ideologie, a popkultura wytwarza taśmowo kolejne bajki.