Wyjazd studyjny Klubu Integracji Społecznej działającego przy Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie.
20-21 sierpnia 2011roku uczestnicy Klubu Integracji Społecznej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym podsumowującym działania związane z aktywizacją społeczną w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyjazd dla uczestników KIS był bezpłatny i obejmował warsztaty aktywizjująco-integracyjne na terenie Gdańska, Gdyni i Helu z pobytem w Kompleksie Wypoczynkowym SEDNA w Jastrzębiej Górze.

 

PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO

20.08.2011 (sobota)

6.30 zbiórka w Szymonowie (podstawienie autokaru)
6.50 odjazd z Szymonowa (zbiórka między szkołą a Domem dziecka)
6.55 Plękity
7.00 Linki
7.10 Sople (stacja benzynowa)
W autokarze zadanie opracowania legend
Suchy prowiant dla każdego uczestnika
09.00 zwiedzanie Gdańska; poznawanie Ekonomii Społecznej oraz Jarmarku Dominikańskiego
12.30 Westerplatte – gra terenowa (praca w grupach z wytypowaniem lidera w każdej grupie i budowanie metaprogramów)
15.30 wyjazd z Gdańska do Jastrzębiej Góry (autokar zatrzyma się na Długich Ogrodach) Podczas podróży omawianie i dalsze przygotowywanie legend
16.30 dojazd do Jastrzębiej Góry i zakwaterowanie
17.00 – obiad
18.00 – prezentacja legend z wyjazdu studyjnego (autoprezentacja i praca w grupie)
20.30 – kolacja
21.30 – spotkanie organizacyjne, omówienie kolejnego dnia
22.00 – cisza nocna

21.08.2011 (niedziela)

7.00 śniadanie
8.00 – gra strategiczna z podziałem na role społeczne; zajęcia z aktywizacji społeczno-zawodowej (gra strategiczna w grupach Kreatywnie i Solidnie)

11.00 – wyjazd z ośrodka
12.00 Gdynia; spotkanie z przewodnikiem; zwiedzanie statku szkoleniowego „Dar pomorza”; poznawanie zasad BHP i P.Poż na statku
12.30-14.00 rejs na Hel; podczas rejsu samoocena, podniesienie własnej wartości oraz określenie własnego charakteru oraz zadanie autoprezentacji własnego środowiska lokalnego wiejskiego w środowisku miejskim (zasady zachowania w różnych środowiskach)
14.00-14.15 zwiedzanie Helu i poznawanie możliwości małej wioski rybackiej
14.15-15.45 rejs do Gdyni; podczas rejsu pełnienie ról społecznych, ról w grupie oraz omówienie zachowań poprzez autoprezentację własnego środowiska lokalnego wiejskiego w środowisku miejskim (zasady zachowania w różnych środowiskach) cd.
16.00 obiad
17.00 Komunikacja w grupach oraz Metaprogram II;  opracowanie wspomnień z wyjazdu studyjnego; analiza zdobytej wiedzy i dobrych praktyk;
18.30 wyjazd z Trójmiasta w kierunku Szymonowa
ok. 21.00 powrót do Szymonowa (przystanki: Sople, Linki, Plękity, Szymonowo).