Fundacja Kreatywnego Rozwoju

Współpraca

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania

i realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych.

Proponujemy:

1. Organizowanie zajęć propagujących programy przygotowywane w ramach edukacji i kultury;

2. Tworzenie i realizację nowatorskich programów edukacji nieformalnej;

3. Organizowanie imprez kulturalnych, przedstawień, występów, wystaw, wernisaży i innych form prezentacji twórczości i aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych;

4. Wspieranie działalności artystycznej, w tym teatralnej, literackiej, plastycznej, rzeźbiarskiej,

muzycznej, tanecznej i innej;

5. Upowszechnianie idei integracji europejskiej, obywatelstwa europejskiego oraz różnorodności międzykulturowej

6. Tworzenie i realizację działań edukacyjnych kształtujących tożsamość regionalną;

7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

8. Podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej;

9. Tworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży wyróżniającej się aktywnością społeczno – kulturalną oraz młodzieży szczególnie uzdolnionej;

10. Organizowanie i finansowanie wyjazdów, obozów, zielonych szkół;

11. Organizowanie debat, spotkań otwartych i szkoleń z zakresu edukacji nieformalnej, działalności artystycznej, pozyskiwania funduszy, aktywnego poszukiwania pracy i innych;

12. Organizowanie i wspieranie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz coachingu;

13. Organizowanie i wspieranie organizacji projektów wymiany młodzieży, wolontariatu, inicjatyw lokalnych, szkoleń, staży i innych form aktywności, przyczyniających się do rozwoju personalnego młodzieży i ich aktywizacji zawodowej;

14. Współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

FUNDACJA KREATYWNEGO
ROZWOJU
ul. Laszki 9/49
10-687 Olsztyn

REGON: 280506811
NIP: 7393788223
KRS: 0000351933

Nr rachunku bankowego
w Banku BGŻ
30 2030 0045 1110 0000 0399 6450

Prezes

Angelika Stawisińska

a.stawisinska@wyrazsiebie.org

tel. 503 612 387

 

Wiceprezes

Sylwia Dubowska

s.dubowska@wyrazsiebie.org

tel. 504 370 942