Fundacja Kreatywnego Rozwoju rozpoczyna właśnie wyjątkowy projekt i chcemy Cię do niego zaprosić. Nasz projekt zakłada cykl kilkudniowych warsztatów, który został stworzony dla osób chcących aktywnie działać w swoich miejscowościach, rozwijający kompetencje liderskie i organizacyjne, pokazujący zależności funkcjonujące w społeczności i drogi, którymi można się w niej poruszać, dający impulsy innowacyjnych działań i ułatwiający skuteczną ich realizację.

Dla kogo jest projekt?

Zapraszamy osoby pełnoletnie z energią i chęcią do aktywności w swoich lokalnych środowiskach, które są:

  • zaangażowane w młodych organizacjach
  • lub działają w organizacjach w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich
  • lub są aktywistami, którzy chętnie założą nową organizację w swojej społeczności.

Zapraszamy do udziału po 2 osoby z każdej organizacji, gdyż uważamy, że wprowadzanie
w życie znanych metod jest łatwiejsze w grupie, a nie samemu.

Co oferujemy:

  • Bezpłatny nocleg i pełne wyżywienie
  • Materiały szkoleniowe
  • Wykwalifikowanych trenerów
  • Cykl trzech kilkudniowych szkoleń prowadzonych warsztatowo w formie edukacji pozaformalnej, która w sposób interaktywny i dynamiczny wprowadzi Cię do świata ngo.

Treści na szkoleniach:

„Lider organizacji” (22-24.08.2014)

Tematem szkolenia będzie liderowanie w organizacji, czyli uczestnicy przyjrzą się sobie, swoim mocnym stronom, potencjale jaki mają jako liderzy, możliwościach, strefach do udoskonalenia

„ Sprawna grupa- sprawna organizacja” (przełom września/października)

Głównym zakresem szkolenia będzie funkcjonowanie grupy (procesy grupowe, role grupowe, formy wspólnego podejmowania decyzji, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów), zarządzanie nią oraz formalne funkcjonowanie organizacji pozarządowej (daty, o których trzeba pamiętać, dokumenty, które trzeba składać…)

„Partnerstwo w środowisku lokalnym” (połowa listopada)

Głównym tematem będzie funkcjonowanie organizacji pozarządowej w środowisku lokalnym (analiza środowiska, partnerstwa lokalne, współpraca z samorządem lokalnym…) oraz (z racji, iż będzie to ostatnie spotkanie uczestników) chcemy dać im przestrzeń do zastanowienia się i wstępnego zaplanowania możliwości wspólnych realizacji przedsięwzięć w gronie organizacji biorących udział w projekcie.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres a.stawisinska@wyrazsiebie.org. Więcej informacji otrzymasz u koordynatora projektu Angeliki Stawisińskiej pod nr tel. 503 612 387. Termin zgłoszeń upływa 18.08.2014r.