Zapraszamy do udziału w konkursie

„GAZ ZIEMNY NA WESOŁO .

Zagraj z Gazusiem”

Przygotuj grę w dowolnej formie;

indywidualnie lub grupowo.

Czekają ciekawe nagrody!

Konkurs edukacyjny w 4 kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży.

Możliwość zgłoszenia indywidualnego i grupowego.

Czekamy na prace do 9 listopada 2012roku.

 

Prosimy do składanych prac dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia dla każdego uczestnika